Model: SAS MULTI 23 kW
0.00zł

~~SAS MULTI

Kocioł retortowy, automatyczne podawanie paliw (eko-groszek), dodatkowe palenisko zastępcze (drewno,węgiel)
 
Uwaga: Kocioł SAS MULTI dostępny jest również w wersji z palnikiem do spalania biomasy SAS MULTI FLAME

Więcej informacji na stronie SAS MULTI FLAME
 
Dane techniczne
 
Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa i rusztem wodnym nad paleniskiem retortowym
Zakres mocy: 14-272 kW
Paliwa: węgiel kamienny sortyment groszek (eko-groszek); zastępczo na ruszcie wodnym węgiel kamienny różnego sortymentu, drewno sezonowane itp.
Rodzaj spalania: podawanie paliwa za pomocą podajnika ślimakowego napędzanego motoreduktorem, palenisko - retorta zwykła.
Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm (od mocy 78kW stal kotłowa 16Mo3 o gr. 8 mm)
Sprawność: 86,5÷91,0 %
Wyposażenie standardowe: sterownik (obsługa zaworu mieszającego*, moduł Ethernet**), podajnik, wentylator, termometr, szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, kratka zabezpieczająca żar, komplet narzędzi do obsługi kotła, zasobnik paliwa z systemem wyrównywania ciśnienia, czujnik temp. żaru**, komplet stopek regulacyjnych (nie dotyczy kotłów o mocy pow. 36kW)

* obsługa dwóch mieszaczy - sterownik MultiFun (RECALART), dotyczy kotłów o mocy do 150 kW
** dotyczy kotłów o mocy do 48kW ze sterownikiem MultiFun (RECALART)
Wyposażenie dodatkowe: miarkownik ciągu powietrza, moduł sterujący dodatkowym zaworem mieszającym, moduł GSM, moduł Ethernet (dotyczy kotłów ze sterownikiem TECH), regulator pokojowy
Opcje: zasobnik opału może być usytuowany z prawej lub lewej strony kotła
Gwarancja: * 5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją (dla kotłów o mocy powyżej 48 kW obowiązuje gwarancja 2 lata) , 2 lata na podzespoły elektroniczne
Certyfikaty: Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu***
Uwagi: ** - dotyczy kotłów SAS MULTI 17-272 kW
*** - dotyczy kotłów SAS MULTI 17-272 kW
 

~SAS MULTI - opis właściwości kotła  Drukuj 


multi

Kocioł grzewczy typu SAS MULTI jest niskotemperaturowym kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach, podzielony przegrodami wodnymi. Konstrukcja komory spalania umożliwia pracę kotła w dwóch trybach:

•Palenia automatycznego przy użyciu automatycznego układu nawęglania (retorty), sterownika, wentylatora.
•Palenia zastępczego na dodatkowym ruszcie wodnym znajdującym się nad retortą, przy użyciu śruby regulacyjnej dozującej dopływ powietrza w klapie dozującej powietrze bądź miarkownika ciągu powietrza, termometru.
Palenie w trybie pracy automatycznej:

Kocioł funkcjonuje wykorzystując działanie zespołu złożonego z:

•śrubowego podajnika paliwa napędzanego motoreduktorem,
•bezrusztowego, samooczyszczającego się paleniska w formie żeliwnej retorty wykonanej w kształcie kielicha,
•wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska-retorty,
•elektronicznego sterownika temperatury.
SAS MULTI - paleniskoPaliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy prowadzące do spalenia podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Nad palnikiem węglowym zawieszony jest deflektor – płyta promiennikowa kierująca promieniowanie cieplne na żar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowadzająca równomiernie spaliny do wymiennika ciepła. Popiół powstały w końcowej fazie spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika, w której dla wygody eksploatacyjnej umiejscowiona jest wyciągana szuflada popielnicowa. Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na sterowniku temperatury. Sterownik dokonuje, więc ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie sterownik (w zależności od producenta) steruje pracą pomp: C.O., CWU, podłogową, mieszającą (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompy).

Zaletą pracy kotła jest prosta obsługa polegająca na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku (koszu zasypowym ) i usunięciu popiołu z szuflady popielnicowej bez konieczności wygaszania kotła. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi a jego eksploatacja może odbywać się w zasadzie w sposób ciągły w całym okresie grzewczym. Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem na ciepłą wodę użytkową.

 

Palenie w trybie pracy „palenia zastępczego":

Dodatkowo kocioł wyposażony jest w palenisko z rusztem wodnym (znajdujące się nad retortą), będąc tym samym przystosowanym do pracy w trybie "palenia zastępczego". Kocioł pracuje wówczas wykorzystując naturalny ciąg spalin, dlatego eksploatacja kotła w tym trybie nie wymaga użycia energii elektrycznej. Proces spalania może być wtedy regulowany ręcznie śrubą regulacyjną dopływu powietrza znajdującą się w klapie dozującej powietrze lub za pomocą miarkownika ciągu powietrza nie stanowiącego wyposażenia standardowego. Temperaturę wody w kotle odczytać można wówczas na termometrze. Rozwiązanie takie umożliwia nie tylko pracę kotła w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z braku dostawy energii elektrycznej, ale również stwarza możliwość okresowego spalania innych paliw, bądź wykonywania krótkookresowych cykli tzw. "przepalania" zarówno w trakcie, jak i przed rozpoczęciem, czy po zakończeniu sezonu grzewczego.

Budowa kotła oparta na trójciągowej konstrukcji kanału spalinowego kotła wpływa na pełne wykorzystanie ciepła spalin do wody instalacji c.o. Również górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym.

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Czopuch ma zamontowaną przepustnicę spalin, która w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego umożliwia jego przydławienie.
 
  Nowe sterowniki kotła SAS MULTI  Drukuj 
450zPID
 Od połowy roku 2012 w naszych kotłach rozpoczęliśmy montaż sterowników TECH z nowej linii ST-450 zPID.  Nowe rozwiązania to przede wszystkim algorytm zPID sterujący procesem spalania oraz wbudowany moduł sterowania siłownikiem zaworu mieszającego (sterowanie pogodowe, ochrona powrotu kotła).

Nowa linia sterowników ST-450zPID to również współpraca z dodatkowymi modułami i regulatorami (min. GSM, Ethernet, sterowniki pokojowe, dodatkowe moduły sterowania zaworami mieszającymi)
 
sterowniki Ze sterownikami ST450 zPID współpracują regulatory pokojowe:

   ST-290
•Sterowanie temperaturą pokojową.
•Tygodniowy i dobowy harmonogram ogrzewania.

  ST-298

•Sterowanie temperaturą pokojową.
•Sterowanie temperaturą CO,CWU.
•Tygodniowy i dobowy harmonogram ogrzewania.
•Sterowanie zaworem mieszającym.
•Informacja o stanach alarmowych kotła.
•Podgląd temperatury zewnętrznej.
  ST-280

•Kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
•Wyświetlanie przebiegów wykresów temperatury w pomieszczeniu i kotle.
•Sterowanie temperaturą pokojową.
•Sterowanie temperaturą CO,CWU.
•Tygodniowy i dobowy harmonogram ogrzewania.
•Sterowanie zaworem mieszającym.
•Informacja o stanach alarmowych kotła.
•Podgląd temperatury zewnętrznej.
 
Więcej informacji o nowych sterownikach i regulatorach można uzyskać w zakładkach "instrukcje obsługi"
 
  SAS MULTI - retorta  Drukuj 
Retorta zwykła

Retorta zwykłaRetorta zwykła

 

Instrukcje, przekrój, rzuty
 
  
 


 
 


Kocioł - Dokumentacja techniczno-rozruchowamulti trybikDokumentacja techniczno-rozruchowa

 
Sterownik / regulator pokojowy•TECH•PLUM•RECALARTgroeco trybikKarty katalogowe sterowników kotła MULTI
trybikInstrukcja obsługi sterownika ST-450 zPID (do kotłów produkowanych od 07.2012)
trybikZałącznik do inst. ST-450 zPID z modułem St-66P /obsługa palnika MULTIFLAME/
trybikInstrukcja obsługi sterownika ST-45
 
STEROWANIE OPCJONALNE

trybikInstrukcja obsługi sterownika ST-298 
          (dla kotłów produkowanych od 2012 - do wersji sterowników z oznaczeniem NK)

trybikInstrukcja obsługi sterownika ST-290 
          (dla kotłów produkowanych od 2012 - do wersji sterowników z oznaczeniem NK)

trybikInstrukcja obsługi sterownika ST-280 
          (dla kotłów produkowanych od 2012 - do wersji sterowników z oznaczeniem NK)

trybik   Instrukcja obsługi sterownika ST-205
           (dla kotłów produkowanych od 2012 do wersji sterowników z oznaczeniem NK)

trybik  Instrukcja obsługi sterownika ST-430 ( sterowanie zaworem mieszającym)
           
trybik  Instrukcja obsługi sterownika ST-431 ( sterowanie zaworem mieszającym,
            współpraca z dwoma modułami ST-61)   


trybikInstrukcja obsługi modułu ST-65 (GSM)
           do ster. ST-45 i ST-45H -tylko sterowniki z komunikacją RS oraz ST-450 i ST-450H

trybikInstrukcja obsługi modułu ST-500 (Ethernet)
          do ster. ST-45 i ST-45H -tylko sterowniki z komunikacją RS oraz ST-450 i ST-450H


trybikInstrukcja obsługi sterownika ST-65
             GSM
 
trybikInstrukcja obsługi sterownika ST-67
             czujnik poziomu peletu dla kotła z palnikiem MULTI FLAME
 
ARCHIWALNE(STARSZE) WERSJE
trybikInstrukcja obsługi sterownika ST-202     
           ( dla kotłów produkowanych do końca 2011)
 
groeco Uwaga: Od 06.2012 kotły SAS nie są wyposażane w sterowniki PLUM
           

trybik   Regulator kotła ecoMAX 800, model R1 do kotłów na paliwo stałe
             z podajnikiem ślimakowym 
STEROWANIE OPCJONALNE
 
trybik   Instrukcja obsługi sterownika pokojowego ecoSTER 200


 
groeco trybikKarty katalogowe sterowników kotła MULTI
trybikInstrukcja obsługi sterownika MULTIFUN z wbudowanym modułem Ethernet (retorta)
trybikInstrukcja obsługi sterownika MULTIFUN (palnik peletowy)
trybikOpis aktualizacji oprogramowania MULTIFUN
trybikZasada działania czujnika żaru
trybikStrona pobierania aktualizacji oprogramowania sterownika MULTIFUN
trybikInstrukcja programowania urządzeń bezprzewodowych
trybikLista zgodnych urządzeń bezprzewodowych
 
ARCHIWALNE (STARSZE) WERSJE
 
trybikInstrukcja obsługi sterownika MULTIFUN (retorta) (wersja oprogramowania 01.12.2014)
trybikInstrukcja obsługi sterownika MULTIFUN (wersja oprogramowania 06.2014)
 
Podzespołymulti Pancerpol
trybikInstrukcja eksploatacji i obsługi podajnika paliwa stałego typu PPS o mocach 17-300 kW


trybikInstrukcja eksploatacji i obsługi podajnika paliwa stałego typu PPSM z możliwością spalania miałów


trybikPrzekrój - porównanie ilości węgla w retorcie
 
Remo-Komplex
trybikInstrukcja eksploatacji i obsługi podajnika paliwa stałego typu PSP, PSP/SK o mocach 14-75 kW
 
Parametry technicznemulti trybik   Parametry techniczne - kocioł z retortą
multi trybik   Parametry techniczne - kocioł z palnikiem Multi Flame
•SAS MULTI z retortą•SAS MULTI z palnikiem Multi Flame.Informacje o plikach cookieTa strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
SCHEMAT KONSTRUKCJI "SAS MULTI 14kW"  Drukuj 

SCHEMAT KONSTRUKCJI 
trybikWymiary i schemat kotła MULTI (ZOBACZ).1. Obudowa kotła (korpus)
2. Izolacja cieplna
3. Płaszcz wodny
4. Szuflada popielnicowa
5. Króciec wody powrotnej
6. Klapka dozująca powietrze
7. Drzwiczki popielnika
8. Dekiel kanału napowietrzania retorty
9. Drzwiczki paleniska
10. Retorta
11. Deflektor
12. Ruszt wodny
13. Kratka zabezpieczająca żar
14. Drzwiczki wyczystne/zasypowe
15. Regulator temperatury (sterownik)
16. Miarkownik ciągu powietrza **
17. Listwa przyłączeniowa
18. Klapa komory spalin


 19. Otwór czyszczenia czopucha
20. Przepustnica spalin
21. Czopuch
22. Zasobnik paliwa (kosz zasypowy)
23. Zawór bezpieczeństwa
24. Pokrywa wyczyski górnej
25. Króciec wody gorącej
26. Termometr
27. Króciec montażowy czujnika temperatury z kapilarą *
28. Drzwiczki wyczystki bocznej
29. Stopki regulacyjne *)
30. Króciec spustowy
31. Wentylator nadmuchowy
32. Czujnik temperatury podajnika
33. Klapka otworu rewizyjnego
34. Podajnik z motoreduktorem
39. Czujnik temperatury spalin **)
40. Czujnik temperatury żaru **)
 
* nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 100 kW. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (zawór termostatyczny np. DANFOSS BVTS dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym lub SYR 5067 dla układu zamkniętego) nie stanowi wyposażenia standardowego kotła
** miarkownik ciągu powietrza nie stanowi wyposażenia standardowego kotła
*) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych ( nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 36 kW) wysokość kotła zwiększa się od min. 29 mm do max. 56 mm
**) z niektórymi modelami sterowników czujnik temperatury nie jest montowany
 
  SCHEMAT KONSTRUKCJI "SAS MULTI 17-48kW"  Drukuj 

SCHEMAT KONSTRUKCJI
trybikWymiary i schemat kotła MULTI (ZOBACZ).1. Obudowa kotła (korpus)
2. Izolacja cieplna
3. Płaszcz wodny
4. Szuflada popielnicowa
5. Króciec wody powrotnej
6. Klapka dozująca powietrze
7. Drzwiczki popielnika
8. Dekiel kanału napowietrzania retorty
9. Drzwiczki paleniska
10. Retorta
11. Deflektor
12. Ruszt wodny
13. Kratka zabezpieczająca żar
14. Drzwiczki wyczystne/zasypowe
15. Regulator temperatury (sterownik)
16. Miarkownik ciągu powietrza **
17. Listwa przyłączeniowa
18. Klapa komory spalin


 19. Otwór czyszczenia czopucha
20. Przepustnica spalin
21. Czopuch
22. Zasobnik paliwa (kosz zasypowy)
23. Zawór bezpieczeństwa
24. Pokrywa wyczyski górnej
25. Króciec wody gorącej
26. Termometr
27. Króciec montażowy czujnika temperatury z kapilarą *
28. Drzwiczki wyczystki bocznej
29. Stopki regulacyjne *)
30. Króciec spustowy
31. Wentylator nadmuchowy
32. Czujnik temperatury podajnika
33. Klapka otworu rewizyjnego
34. Podajnik z motoreduktorem
39. Czujnik temperatury spalin **)
40. Czujnik temperatury żaru **)
 
* nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 100 kW. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (zawór termostatyczny np. DANFOSS BVTS dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym lub SYR 5067 dla układu zamkniętego) nie stanowi wyposażenia standardowego kotła
** miarkownik ciągu powietrza nie stanowi wyposażenia standardowego kotła
*) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych ( nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 36 kW) wysokość kotła zwiększa się od min. 29 mm do max. 56 mm
**) z niektórymi modelami sterowników czujnik temperatury nie jest montowany
 
  
 


 
 
 •Przekrój z retortą•Przekrój z palnikiem Multi FlameInformacje o plikach cookieTa strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
SAS MULTI - przekrój kotła  Drukuj 
SAS MULTI Przekrój
  
 


 
 
 
  
 

 

Produkty Powiązane (4)